Przygotowaliśmy projekt przepisów, dotyczących ochrony odbiorców wrażliwych przed podwyżkami cen energii. Przedstawiliśmy je Radzie Ministrów i teraz czekamy na wpis do wykazu prac legislacyjnych rządu – powiedział w poniedziałek minister Michał Kurtyka.

Minister klimatu Michał Kurtyka powiedział w poniedziałek, że projekt przepisów mających na celu ochronę odbiorców przed podwyżkami cen energii jest gotowy.

– Przygotowaliśmy projekt przepisów, dotyczących ochrony odbiorców wrażliwych przed podwyżkami cen energii, przedstawiliśmy Radzie Ministrów i teraz czekamy na wpis do wykazu prac legislacyjnych rządu – powiedział Michał Kurtyka. Dodał, że projektowane przepisy mają stanowić narzędzie dla Prezesa Urzędy Regulacji Energetyki, aby nie doprowadzić do skokowego wzrostu cen energii.

– Będziemy kierować nasze działania na odbiorcę wrażliwego, zagrożonego ubóstwem energetycznym, a więc takiego, którego udział kosztów energii w dochodzie rozporządzalnym wynosi mniej więcej 10 proc. Szukamy sposobu, aby połączyć to z wiedzą, w jakim budynku ta osoba mieszka. Wiedzę o tym posiadają miejskie i gminne ośrodki pomocy społecznej – stwierdził Kurtyka.

Dodał, że grupa osób zagrożonych ubóstwem energetycznym spadła w ciągu ostatnich 10 lat – Udział procentowy osób zagrożonych ubóstwem jest malejący, 10 lat temu było to ponad 10 proc., dzisiaj jest to ok. 6 proc. Mamy spadek udziału osób, które są zagrożone i mniej więcej taka grupa może liczyć na pomoc.

Powiedział także, że na razie nie można mówić o kosztach, bo zależą one od tego, jaki system pomocy zostanie przyjęty. Stwierdził tylko, że obecnie trwają rozmowy z ministrem finansów.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj