Władze Łodzi przedstawiły Radzie Miasta propozycje działań w celu zwiększenia dbałości o czystość w mieście. Nowe regulacje skierowano głównie do właścicieli i zarządców nieruchomości. Będą oni mieli obowiązek utrzymywać w czystości elewacje swoich budynków, a od 1 kwietnia muszą zmywać chodniki przed posesjami. Nieprzestrzeganie tych zaleceń będzie karane mandatami. Dodatkowo na ulicach miasta udostępniono 140 tablic oraz 60 słupów ogłoszeniowych do bezpłatnego rozwieszania reklam i ulotek, aby zapobiec ich pojawianiu się na budynkach, wiatach przystankowych i lampach. Czystszej Łodzi ma sprzyjać także rozstawienie nowych, rzucających się w oczy koszy ulicznych. W tej materii rozpisano już przetarg. Ponadto władze chcą podjąć walkę z wandalizmem. Mieszkańcom, którzy zdecydują się przyłączyć do zwalczania aktów wandalizmu, miasto oferuje pomoc w skutecznej walce o odszkodowania od sprawców zniszczeń.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj