Zarys Projektu pt. „Budowa elektrociepłowni opalanej biomasą jako podstawowe źródło ciepła w systemie ciepłowniczym miasta Lęborka” został złożony przez Gminę Miasto Lębork do instytucji Władza Wdrażająca Programy Europejskie w Warszawie.

Dokument przewiduje budowę tejże elektrociepłowni na zasadzie modernizacji ciepłowni KR-1 opalanej węglem kamiennym. Po ocenie dokonanej po stronie polskiej, Zarys Projektu przekazywany jest do Biuro Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy przy Ambasadzie Szwajcarii. Po pozytywnej ocenie strony szwajcarskiej jest szansa, że będzie można przystąpić do opracowania i złożenia Kompletnej Propozycji Projektu. Koszt wybudowania elektrowni na biomasę wynosi 11 035 tys. franków szwajcarskich (możliwa dotacja wynieść może do 85 procent kwalifikowanych kosztów projektu).

– Z analiz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S. z o.o. wynika, że wykorzystanie biomasy do produkcji energii cieplnej i elektrycznej w skojarzeniu (tzw. kogeneracja) może spowodować zmniejszenie ceny ciepła. Ponadto nastąpi ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery, w tym dwutlenku siarki, tlenków azotu, tlenku węgla i pyłu, znacznie zmniejszy się wytwarzanie odpadów stałych – żużla i popiołu, a popiół ze spalania drewna może być wykorzystany jako cenny nawóz naturalny – mówi Agnieszka Kozłowska z Wydziału Gospodarki Miejskiej i Inwestycji lęborskiego magistratu.

źródło: lebork.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj