40 % Polaków jest zaniepokojonych stanem środowiska naturalnego w kraju – wynika z sondażu Centrum Badania Opinii Społecznej. Badania przeprowadzone dla PAP opublikowane zostały 7 lipca br. Zdaniem 59 % badanych zatruwanie środowiska naturalnego jest jednym z ważniejszych zagrożeń cywilizacyjnych. Co trzeci respondent (31%) uważa za groźną możliwość globalnego ocieplenia klimatu oraz awarie elektrowni atomowych. Z kolei 49 % pytanych uważa, że to mieszkańcy miasta lub gminy powinni przede wszystkim podejmować działania na rzecz poprawy stanu środowiska. CBOS zapytał też o segregację surowców wtórnych. Ponad połowa ankietowanych 56% odpowiadała że segreguje odpady domowe. 27 % deklarowało systematyczne zbieranie surowców wtórnych tj. szkło, puszki, makulaturę z kolei nieco ponad 30% zapewniło, że podnosi śmieci znalezione w lesie, na łące, czy nad rzeką.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj