Czasopismo „Fundusze Europejskie” ogłosiło ranking firm doradczych, które w latach 2004-2006 najskuteczniej pozyskiwały środki unijne dla swoich klientów. LEMTECH Konsulting, który w ogólnej klasyfikacji zajął trzecie miejsce (z kwotą 510 mln zł), uzyskał najwięcej ze wszystkich firm dotacji na inwestycje wodno-kanalizacyjne.
Cieszymy się z zajęcia tak wysokiego miejsca w bardzo konkurencyjnej branży, jaką jest, bez wątpienia, doradztwo funduszy unijnych – mówi Zbigniew Jędrzejewski, prezes zarządu LEMTECH Konsulting. Przykładem projektu, który otrzymał dofinansowanie dzięki firmie LEMTECH, jest "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej Krakowa (faza I). Ponad 50% kosztów tego przedsięwzięcia, szacowanych na 151 mln zł, pokrywa Fundusz Spójności. Pod koniec bieżącego roku wartość wszystkich unijnych dotacji pozyskanych przez firmę może przekroczyć 1 mld zł. Stanie się tak po złożeniu do Funduszu Spójności wniosków na budowę i modernizację sieci wodno-kanalizacyjnych w Malborku, Bełchatowie, Helu oraz Krakowie (faza II projektu).
Właściwe przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej to ogromny wysiłek całego zespołu ekspertów obejmującego inżynierów różnych branż, ekonomistów, analityków finansowych, specjalistów ds. zarządzania oraz prawników, odpowiedzialnych za właściwe opracowanie wniosku z załącznikami, z których najważniejszym oraz wymagającym najwięcej czasu i pracy jest studium wykonalności – dodaje prezes Jędrzejewski.
Redakcja czasopisma „Fundusze Europejskie” tworząc ranking wzięła pod uwagę dwa kryteria: ilość pozyskanych środków oraz liczbę projektów zakwalifikowanych do dotacji. Oprócz łącznego zestawienia, w najnowszym numerze dwumiesięcznika znalazły się także następujące podkategorie: dotacje dla przedsiębiorstw, samorządów lokalnych, rolników i przedsiębiorstw związanych z rolnictwem, dotacje na projekty szkoleniowe i edukacyjne oraz środki uzyskane z Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj