Ponad 11,6 mln zł kosztował projekt pt. „Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków w Sochaczewie”. W ramach tego zadania wybudowano ok. 8,5 km nowej kanalizacji sanitarnej z przyłączami w technologii PVC ze studniami betonowymi i dokonano renowacji istniejących kolektorów sanitarnych, a modernizacja oczyszczalni miała na celu zmianę metody oczyszczania ścieków na nowatorski w Polsce system ORGANICA – „OGRODY ODNOWY”. Efekty projektu to m.in. poprawa podstawowej techniki infrastruktury komunalnej, poszerzenie zakresu korzystania z usług kanalizacyjnych przez mieszkańców i przedsiębiorstwa, podniesienie ogólnego standardu i warunków życia społeczności miasta poprzez zapewnienie dostępu do podstawowej infrastruktury technicznej, zwiększenie przepustowości oczyszczalni o 3 tys. m3 na dobę oraz ochrona środowiska zlewni rzeki Bzury i rzeki Wisły. Wykonawcą inwestycji było konsorcjum złożone z firm „BINŻ” Bełchatów, Hydro-Instal Sochaczew i „Mazur” ze Świecia. Ponad 8,74 mln zł na to przedsięwzięcie władze Sochaczewa pozyskały ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, 1,2 mln wyasygnowano z budżetu miasta, zaś pozostałe koszty pochodzą z innych źródeł, m.in. z NFOŚiGW.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj