Leszno planuje budowę kilku stref rekreacyjno-sportowych. Samorząd będzie starał się o dofinansowanie inwestycji z pieniędzy rządowych.

Miasto złoży wniosek o dofinansowanie do Ministerstwa Sportu i Turystyki. Jeśli uda się je pozyskać, nowe strefy aktywności rekreacyjno-sportowej powstaną w Grzybowie, Gronowie, Zaborowie i w centrum miasta. Decyzję o przyznaniu dofinansowania poznamy w pierwszej połowie roku.

– Zamierzamy złożyć wniosek na realizację pięciu zadań, czyli maksymalną liczbę, jaką przewiduje się w konkursie – tłumaczy Małgorzata Łakomy, kierownik Biura Projektów Współfinansowanych UM Leszna. – Ubiegamy się o dofinansowanie w wysokości 175 tys. zł.

Magistrat planuje wybudowanie otwartych stref aktywności w dwóch możliwych wariantach. Pierwszy – podstawowy – składać się ma z siłowni plenerowej i strefy wypoczynku. Trzy takie obiekty powstałyby przy ul. Łowieckiej w Gronowie, przy ul. Grzybowej  w Grzybowie i przy ul. Włodarczaka. Drugi wariant, poza elementami z wariantu pierwszego, będzie rozszerzony o sprawnościowe place zabaw. Strefy takie zaplanowano przy ul. Francuskiej oraz u zbiegu ul. Henrykowskiej i 1 Maja.

– Strefy będą rozlokowane w różnych częściach miasta, tak aby mogli z nich korzystać wszyscy mieszkańcy, niezależnie od wieku i sprawności fizycznej. Będą to miejsca służące integracji – dodała M. Łakomy.

Czytaj więcej

Skomentuj