W uroczystości związanej z otwarciem ZZO w Trzebani koło Leszna wzięli udział przedstawiciele wszystkich osiemnastu gmin, które realizowały projekt. Inwestycja objęła budowę zakładu w Trzebani i stacji przeładunkowych oraz zamknięcie i rekultywację trzynastu lokalnych składowisk odpadów.

Nasze decyzje i działania dotyczyły 250 tys. mieszkańców Wielkopolski – przyznał prezydent Leszna Tomasz Malepszy. – Dziesięć lat temu coraz silniej uświadamialiśmy sobie konieczność systemowego rozwiązania problemu gospodarki odpadami. Pojawiła się też szansa, by uzyskać na to przedsięwzięcie zewnętrzne fundusze. Udało się – jesteśmy beneficjentami Funduszu Spójności.

Wśród zaproszonych gości byli m. in. przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, jak również firm, które budowały zakład. Goście mieli okazję zwiedzić Zakład Zagospodarowania Odpadów w Trzebani.

Źródło: "Panorama Leszczyńska"

Czytaj więcej

Skomentuj