Mieszkańcy Krakowa mogą bezpłatnie pozbywać się niepotrzebnych sprzętów w dwóch działających na terenie Krakowa Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Urzędnicy zachęcają, by w okresie letnich porządków legalnie pozbywać się odpadów.

Urząd Miasta przypomina, że w Krakowie są miejsca, gdzie legalnie i bezpłatnie można pozbyć się “kłopotliwych” odpadów. Mowa o Lamusowni przy Nowohuckiej i Centrum Ekologicznym Barycz, które cieszą się coraz większą popularnością wśród mieszkańców.

Najbardziej kojarzonym w Krakowie miejscem  jest Lamusownia. Zlokalizowana przy bazie Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania (MPO), wybudowana została przy wykorzystaniu norweskiego grantu. Punkt działa w godzinach od 10.00 do 18.00, w soboty w godzinach od 7.30 do 15.30.

Ekorozwój Kraków 300 x 250

Kłopotliwe odpady można przywozić nie tylko do Lamusowni, ale i PSZOK-a Barycz. PSZOK Barycz zlokalizowany w hali magazynowej sortowni przy ulicy Krzemienieckiej 40 powstał dzięki wykorzystaniu funduszy unijnych. Mieszkańcy Karkowa mogą oddawać do niego odpady od poniedziałku do piątku w godz. od 6.30 do 18.00, a w soboty od 6.30 do 14.00.

Jakie odpady można oddać do punktów zbiórki?

Do Lamusowni i PSZOK-u Barycz można oddać odpady nietypowe, których nie można wyrzucać do zwykłych kubłów. W obu punktach przyjmowane są zużyte świetlówki, stare opony, baterie, oleje, lekarstwa, akumulatory, termometry rtęciowe, odpady wielkogabarytowe (meble), odpady pobudowlane i poremontowe – drewno zmieszane i impregnowane, puszki po farbach, gruz, a także stary sprzęt agd i elektroniczny oraz tekstylia (pościel, ubrania, dywany itp.). Dodatkowo, do PSZOK Barycz można też przywozić odpady zielone.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj