Do 15 lutego 2009 r. można zgłaszać udział w konkursie Ministra Środowiska „Lider Polskiej Ekologii”. Wyróżnienie przyznawane jest samorządom i firmom, które przyczyniają się do zachowania i poprawy stanu środowiska.

Celem ogólnokrajowego konkursu organizowanego po raz dwunasty jest także popularyzacja zasady zrównoważonego rozwoju oraz upowszechnianie pozytywnych wzorców i metod osiągania sukcesów gospodarczych dzięki działaniom na rzecz ochrony środowiska.

W latach 1996-2008 do Konkursu zgłoszono 1266 przedsięwzięć. Spośród nich wyłoniono 102 zdobywców tytułu „Lidera Polskiej Ekologii”. Konkurs prowadzony jest w czterech kategoriach: przedsiębiorstwo, wyrób, jednostka samorządu terytorialnego oraz stowarzyszenia i fundacje. Taka formuła pozwala na ukazanie działań „proekologicznych” realizowanych przez jednostki produkcyjne i usługowe, a także różnorodnych inicjatyw lokalnych służących ochronie środowiska. Udział w rywalizacji o zaszczytny tytuł jest bezpłatny. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej www.liderpolskiejekologii.pl


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj