Na wniosek licznych jednostek zainteresowanych udziałem w 12. edycji Konkursu Ministra Środowiska „Lider Polskiej Ekologii” do 2 marca 2009 r. przedłużony został termin zgłaszania wniosków konkursowych.

Do udziału w 12. edycji Konkursu Minister Środowiska zaprasza przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego oraz stowarzyszenia i fundacje, które dzięki realizacji nowoczesnych technicznie, technologicznie i organizacyjnie przedsięwzięć osiągnęły efekt ekologiczny, ekonomiczny i społeczny.

Celem Konkursu jest ukazanie różnorodności działań podejmowanych na rzecz ochrony środowiska w Polsce przy zastosowaniu najbardziej efektywnych ekologicznie i ekonomicznie rozwiązań. Zadaniem Konkursu jest upowszechnianie pozytywnych wzorców i metod osiągania sukcesów gospodarczych poprzez podejmowanie inicjatyw na polu ochrony środowiska oraz promocja tych, którzy w swoich działaniach kierują się zasadą zrównoważonego rozwoju.

Przedmiotem Konkursu są zastosowane w praktyce nowoczesne oraz wysoce efektywne ekologicznie i ekonomicznie rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne.

Konkurs odbywa się w czterech kategoriach: „przedsiębiorstwo”, „wyrób”, „jednostka samorządu terytorialnego” oraz „stowarzyszenia i fundacje”, podzielonych na podkategorie. W każdej podkategorii przyznawany jest jeden tytuł „Lidera Polskiej Ekologii”.

Przedsiębiorstwom zdobycie tytułu „Lider Polskiej Ekologii” umożliwia udział w krajowych eliminacjach do organizowanego przez Komisję Europejską konkursu o prestiżową Europejską Nagrodę „Biznes dla Środowiska” (European Business Awards for the Environment).

Regulamin Konkursu Ministra Środowiska „Lider Polskiej Ekologii”, instrukcje przygotowania wniosku konkursowego oraz inne szczegółowe informacje dotyczące Konkursu dostępne są na stronie internetowej www.liderpolskiejekologii.pl.

źródło: mos.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj