Już po raz dwunasty Ministerstwo Środowiska ogłosiło konkurs na Lidera Polskiej Ekologii. Główne cele tej inicjatywy to ukazywanie pozytywnych wzorców oraz promocja działań służących środowisku. Tytuł Lidera Polskiej Ekologii przyznawany jest w trzech kategoriach: „Przedsiębiorstwo”, „Wyrób” oraz „Jednostka samorządu terytorialnego”. Jury bierze pod uwagę m.in. działania w zakresie edukacji ekologicznej, współpracę ze społeczeństwem oraz podnoszenie kwalifikacji pracowników z zakresu ochrony środowiska.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj