AM Trans Progres z Poznania na zlecenie tamtejszego Starostwa Powiatowego prowadzi działania w zakresie demontażu, zbierania, transportu i utylizacji azbestu z terenu gmin wchodzących w skład powiatu poznańskiego. Zlecenie zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego. Powiat, WFOŚiGW wspólnie z gminami dofinansowuje likwidację azbestu, będącego w posiadaniu mieszkańców. Na ten cel przeznaczono ponad 900 tys. zł. W ramach programu, do końca 2006 r. przewiduję się unieszkodliwienie ok. 600 ton materiałów budowlanych zawierających azbest.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj