6 czerwca w Żywcu podpisano list intencyjny w sprawie ubiegania się o pozyskanie środków oraz prac nad projektem „Rewitalizacja rzek, potoków i Jeziora Żywieckiego”.

W Sali Ratuszowej Urzędu Miejskiego w Żywcu, odbyła się konferencja pod hasłem „Rewitalizacja rzek, potoków i Jeziora Żywieckiego jako działanie na rzecz ochrony przeciwpowodziowej i wzmocnienia efektu ekologicznego Projektu „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie”. Organizatorem konferencji był Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu oraz Urząd Miejski w Żywcu.

Kluczowym punkiem konferencji było podpisanie listu intencyjnego w sprawie wspólnego ubiegania się o pozyskanie środków oraz przystąpienia do przygotowania dokumentacji dla zadania „Rewitalizacja rzek, potoków i Jeziora Żywieckiego jako działanie na rzecz ochrony przeciwpowodziowej i wzmocnienia efektu ekologicznego Projektu „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie”.

List został podpisany przez wiceministrów Stanisława Gawłowskiego oraz Adama Ździebło. List podpisali również: Andrzej Zieliński, Starosta Żywiecki, Janusz Michałek, Przewodniczący Zarządu Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu, Paweł Nabielec, z-ca dyrektora ds. Zarządu Zlewni Soły i Skawy z/s w Żywcu oraz Antoni Szlagor, Burmistrz Miasta Żywiec wraz z 14 wójtami gmin Powiatu Żywieckiego.

źródło: MŚ


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj