Koalicja Klimatyczna apeluje w sprawie stanowiska Polski na spotkanie Rady Europejskiej odbywającej się 29 i 30 października

W liście, Koalicja Klimatyczna apeluje m.in. by na Szczycie Europejskim Premier wspierał podjęcie decyzji w zakresie:
– określenia wielkości wsparcia, które Unia przeznaczy dla krajów rozwijających się na rozwój czystych technologii energetycznych, adaptację do zmian klimatu i ochronę lasów.
Zaproponowana przez Komisję w Komunikacji nt. finansowania przyszłego porozumienia, opublikowanej we wrześniu, kwota od 2 do 15 miliardów euro jest zbyt niska i nie odpowiada rzeczywistym potrzebom krajów rozwijających się. Zgodnie z historyczną odpowiedzialnością i możliwościami finansowymi Unia Europejska powinna przeznaczyć na te cele 35 mld euro. Kwota ta powinna stanowić ok. 1/3 całości funduszy niezbędnych do wsparcia krajów rozwijających się w walce ze zmianami klimatu.
W sumie kraje uprzemysłowione powinny przeznaczyć w ramach przyszłego porozumienia 110 mld euro rocznie do roku 2020 (tj. kwota ta powinna zostać osiągnięta w roku 2020), z czego 40 mld powinno zostać przeznaczone na wsparcie rozwoju czystych technologii energetycznych, kolejne 40 mld na adaptację do nieuniknionych zmian klimatu, a 30 mld na ochronę lasów. Fundusze te muszą być nowe i dodatkowe do zadeklarowanej obecnie oficjalnej pomocy rozwojowej (ODA) i muszą pochodzić ze środków publicznych.

– wyznaczenia dla Unii Europejskiej celu redukcji emisji gazów cieplarnianych, który jest zgodny z naukowymi wytycznymi IPCC: 40 % do 2020 roku w stosunku do roku 1990, z czego ¾ redukcji powinno zostać osiągnięte dzięki działaniom krajowym.

Pełna wersja listu

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj