– Wyrażamy zaniepokojenie brakiem skutecznej polityki zapobiegania skutkom suszy występującej obecnie na znacznych obszarach Polski – pisze Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych w liście otwartym skierowanym m.in. do Ministerstwa Środowiska.

W liście otwartym przygotowanym przez Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych do Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Rolnictwa oraz Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej organizacja apeluje przede wszystkim o opracowanie i wprowadzenie w życie skutecznej polityki przeciwdziałania skutkom suszy w Polsce. Jako remedium wskazuje m.in. zwiększenie możliwości retencjonowania wody.

Zdaniem ekspertów zasoby wodne Polski, w porównaniu z innymi krajami Europy, są niewielkie, zaś przyczyn suszy występującej na znacznych obszarach Polski należy upatrywać nie tylko w klimatycznych uwarunkowaniach, ale także w zarządzaniu systemami wodnymi w kraju.

Z pełną treścią listu TRMEW można zapoznać się w tym miejscu.

Czytaj więcej

Skomentuj