1 / 3

Temperatury ostatnich dni spowodowały, że na Odrze pojawiły się zjawiska lodowe. Sytuacja nie stanowi zagrożenia dla mieszkańców regionu, ale Wody Polskie zdecydowały o wstępnym, prewencyjnym wypłynięciu lodołamaczy. Pierwsze przepłynięcie jednostek po Odrze w tym sezonie będzie mieć miejsce w najbliższy czwartek, 30 grudnia.

Lodołamacze są gotowe do działania już od początku grudnia. W minionych latach akcja lodołamania miała miejsce zwykle na przełomie lutego i marca. W tym sezonie jednak mróz przyszedł znacznie wcześniej i już teraz możemy mówić, że mijający grudzień był jednym z najzimniejszych od wielu lat. We flocie Wód Polskich jest siedem lodołamaczy, w tym dwie nowe jednostki liniowe, Ocelot i Tarpan. W czwartek na Odrę wypłynie pięć jednostek, w tym obi nowe.

– Odwilż nadchodzi. Na piątek i sobotę zapowiadane są temperatury na poziomie powyżej 10 stopni Celsjusza. Dotychczasowe mrozy doprowadziły do powstania pokrywy lodowej na poziomie od 10 do 40% na odcinku między Łubnicą do ujścia Regalicy. W górę naszego cieku, czyli w okolicach Osinowa czy Krajnika mamy śryż i stałą pokrywę lodową na poziomie ok. 90% powierzchni tafli. Taka sytuacja mogłaby stworzyć potencjalne niebezpieczeństwo przeciwpowodziowe, stąd decyzja o rozpoczęciu akcji lodołamania – mówi Marek Duklanowski, dyrektor Wód Polskich w Szczecinie.

Stały wzrost poziomu wody

Wody Polskie odnotowują stały wzrost poziomu wody na Odrze, ale na szczęście nie jest to poziom niebezpieczny. Trzeba zapobiegać sytuacjom, by odwilż spowodowała ewentualne, lokalne podtopienia, dlatego lodołamanie rozpoczyna się jeszcze w starym roku. Według założeń potrwa maksymalnie trzy dni.

– Lodołamanie będzie wznawiane za każdym razem, gdy tafla lodu pokryje administrowane przez nas rzeki. Naszym zadaniem jest „wyrąbanie” kanału, którym lód będzie spływał w dół rzeki – dodaje Dyrektor Duklanowski.

Żegluga zamknięta

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie w porozumieniu z Urzędem Dróg Wodnych i Żeglugi Odra-Hawela oraz w uzgodnieniu z Urzędem Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie zdecydowały o zamknięciu żeglugi na Odrze. Zakaz obowiązuje od 27 grudnia od 12:00 na odcinku Odry granicznej od km 697 km (Ognica) do 704 km (jaz Widuchowa), na Odrze Wschodniej od 704 km (jaz Widuchowa) do 730 km (przekop Klucz-Ustowo) oraz na jeziorze Dąbie (tor główny).

Zakaz robót hydrotechnicznych

Wykonawcy robót hydrotechnicznych na rzekach powinni niezwłocznie przerwać pracę a sprzęt pływający należy odholować w bezpieczne miejsce i odpowiednio zabezpieczyć. Oczywiście RZGW w Szczecinie zaleca nie planować żadnych rejsów zamkniętymi odcinkami Odry. Pozostałe odcinki drogi wodnej pozostają otwarte dla żeglugi, w najbliższych dniach prognozowana jest odwilż. Choć Wody Polskie szacują, że lodołamacze będą pracować trzy dni, akcja lodołamania  potrwa do odwołania. Pogotowie zimowe Wód Polskich trwa minimum do końca marca.

Czytaj więcej

Skomentuj