Władze Łodzi przygotowują się do powołania Zarządu Zieleni Miejskiej. Skonsoliduje on dotychczasowe samodzielne jednostki budżetowe: Miejski Ogród Zoologiczny, Ogród Botaniczny oraz Leśnictwo Miejskie, a także Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

Zintegrowany ZZM, skupiając w swojej gestii wszystkie tereny zielone w Łodzi, będzie mógł przygotować kompleksową ofertę dla mieszkańców, by w pełni wykorzystywać potencjał zielonej Łodzi. Poprawi jakość zarządzania kadrami oraz potencjałem technicznym (na przykład poprzez unikanie dublowania stanowisk administracyjnych i księgowych czy pionów inwestycji) – przekonują urzednicy.

– Zieleń miejska może być źródłem naszej dumy i radości. Musimy zacząć budować wizerunek zielonego miasta. Jednak, żeby to zrobić trzeba poprawić standard zarządzania zielenią. Trzeba to zrobić tak, żeby można było planować długotrwałe inwestycje – powiedział wiceprezydent Radosław Stępień.

ZZM skupi się na integracji zarządzania i finansów, nie będzie merytorycznie ingerował w funkcjonowanie poszczególnych jednostek. – Chcemy zaoferować możliwość spędzania czasu w miłym, dobrze zagospodarowanym otoczeniu, otworzyć się na mieszkańców – mówił Arkadiusz Jaksa, pełnomocnik prezydent Łodzi ds. utworzenia Zarządu Zieleni Miejskiej.

Obecnie miasto przeznacza na zieleń miejską ponad 27 mln zł rocznie. Środki są rozproszone na różne jednostki, co powoduje, że efektywność jest mniejsza. – Z dużego budżetu można finansować duże wyzwania inwestycyjne, dziś trzeba się z nich wycofywać – stwierdził Arkadiusz Jaksa.

Jak poinformowano, w planach jest między innymi połączenie komunikacyjne i funkcjonalne zoo i ogrodu botanicznego poprzez wybudowanie kładki nad ulicą oraz wprowadzenie wspólnego biletu, umożliwiającego dodatkowo zwiedzenie palmiarni. Taki bilet ma funkcjonować już od 1 lipca. Wiceprezydent Radosław Stępień podkreślił także, że zależy mu na poprawie infrastruktury ogrodu zoologicznego – alejek, pomieszczeń dla zwierząt, obiektów gastronomii oraz miejsc wypoczynku. Prowadzone są również przymiarki do zagospodarowania na cele rekreacyjne terenów na byłym poligonie na Brusie. By propagować wiedzę o łódzkich parkach, lasach i skwerach oraz by zachęcać łodzian do częstszego ich odwiedzania wydany zostanie przewodnik po zielonej Łodzi.

– Dwadzieścia procent powierzchni Łodzi jest zielona. Musimy zacząć wykorzystywać ten potencjał i budować wizerunek zielonego miasta – apelował wiceprezydent Radosław Stępień.

źródło: uml.lodz.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj