Po wprowadzeniu poprawek łódzka Rada Miejska przyjęła “Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta Łodzi – PGO-Łódź”, który określa cele i kierunki działań do 2011 z perspektywą na lata 2012-2020.

Pierwszy plan gospodarki odpadami został przyjęty w 2004 roku, a zgodnie z prawem musi on być aktualizowany nie rzadziej niż co cztery lata.

W nowym dokumencie cele zostały zaktualizowane zgodnie z Krajowym Planem Gospodarki Odpadami. Cel podstawowy w łódzkiej gospodarce odpadami na najbliższe lata to zmniejszenie ilości odpadów trafiających na składowiska,dzięki wdrożeniu nowoczesnych technologii ich odzysku. Niezwykle ważne jest również zwiększenie ilości odpadów zbieranych selektywnie (zwłaszcza wielkogabarytowych i niebezpiecznych) oraz zapobieganie powstawaniu nielegalnych wysypisk. Do najważniejszych planowanych inwestycji należy budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych.

Projekt przyjęto po wykreśleniu punktu o zorganizowaniu lokalnego referendum w celu zapewnienia miastu przejęcia na własność śmieci produkowanych w Łodzi. Radnych nie przekonał argument, iż takie rozwiązanie ułatwiłoby skuteczną zbiórkę i selekcję odpadów. Według nich miasto stałoby się wówczas monopolistą na rynku wywózki odpadów, co nie byłoby korzystne dla łodzian.

źródło: uml.lodz.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj