Łódzkie kamienice rewitalizowane w ramach projektu „Mia100 kamienic” będą podłączane do sieci ciepłowniczej firmy Dalkia Łódź. List intencyjny w tej sprawie podpisali prezydent Hanna Zdanowska i Jacky Lacombe, prezes zarządu Dalkii Łódź. Spółka przygotowała już dokumentację dla ok. 20 budynków.

Projekt „Mia100 kamienic" ma na celu przywrócenie świetności łódzkim kamienicom, ożywienie śródmieścia miasta, ale przede wszystkim ograniczenie tzw. niskiej emisji CO2 powstającej w wyniku ogrzewania mieszkań piecami węglowymi. Podłączenie rewitalizowanych budynków do sieci ciepłowniczej ma pozwolić na szybką poprawę jakości powietrza w centrum. Poprawi się też bezpieczeństwo przeciwpożarowe w budynkach. – Staramy się ten projekt traktować kompleksowo. Nie chodzi nam tylko o odnowienie elewacji, ale o poprawianie jakości życia. Stałe i właściwe ogrzewanie wydłuży życie wyremontowanych budynków. Ograniczone zostaną straty związane z naszym dziedzictwem i majątkiem, które ulega zniszczeniu na skutek pożarów – mówiła prezydent, sygnując list.

W 2012 roku miasto planuje rozpocząć rewitalizację 36 kamienic w centrum. Równocześnie z innymi pracami przeprowadzona będzie zmiana sposobu ogrzewania. W pierwszej kolejności do sieci ciepłowniczej podłączone zostaną budynki przy ul. Gdańskiej 24, ul. Legionów nr 19, 27, 29, 31, ul. Radwańskiej 31, ul. Wólczańskiej nr 145, 147a, 151,157, 167,169, ul. Tuwima 16, ul. Wólczańskiej 108 i 118, ul. Więckowskiego 32, ul. Kilińskiego 15 ul. Piotrkowskiej 41, ul. Wschodniej 40. Nie jest wykluczone, że pod koniec roku dołączą do nich kolejne budynki. Do obiektów, których generalna modernizacja ma trwać dwa lata, ciepło systemowe wprowadzone będzie w drugim etapie prac, czyli w 2013 r. Koszty przyłączenia poniesie Dalkia.

Eko lokator Toruń

Umowy o przyłączenie do sieci ciepłowniczej podpisywać będą administracje nieruchomości, zarządzające poszczególnymi kamienicami. Dalkia Łódź, na podstawie list obiektów, przygotuje projekty przyłączeniowe. Dostawca ciepła już wkrótce złoży wnioski o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budynków przeznaczonych do rewitalizacji w roku 2012. Miasto zadeklarowało pomoc w sprawach formalnych, zależnych od Urzędu Miasta Łodzi.

źródło: uml.lodz.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj