Zgodnie z wymogami Unii Europejskiej każde miasto powyżej 100 tys. mieszkańców musi sporządzić mapę akustyczną, a następnie wdrożyć program ochrony środowiska dla obszarów, na których poziom hałasu przekracza wartości dopuszczalne.

Łódź już taką mapę posiada. Aby mogła ona powstać zmierzono natężenie ruchu drogowego w 260 punktach miasta, dodatkowo wykonano pomiarów hałasu pochodzącego z zakładów przemysłowych, taboru tramwajowego i kolejowego, a nawet parkingów. Na mapie kolorami zaznaczono miejsca, w których uciążliwe odgłosy przekraczają dopuszczalne poziomy – m. in. na ul. Strykowskiej, ul. Pabianickiej, ul. Dąbrowskiego czy ul. Maratońskiej.

Następnie opracowany został projektu programu ochrony środowiska przed hałasem, który poddano konsultacjom społecznym.

Jutro – 24 września – w Dużej Sali Obrad UMŁ odbędą się spotkania: o godz. 9 z mieszkańcami północnej części Łodzi, a o godz. 13 z łodzianami z południa miasta.

– Podczas tych spotkań chcemy poznać opinię łodzian: gdzie hałas jest najbardziej uciążliwy, co można w tym programie ulepszyć, zmienić – powiedział prezydent Łodzi Jerzy Kropiwnicki.

źródło: uml.lodz.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj