Do łodzkiej Rady Miejskiej trafił obywatelski projekt uchwały w sprawie prywatyzacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Przynieśli go związkowcy ZWiK, którzy zebrali 46 880 podpisów pod projektem.

Związkowcy są przeciwni prywatyzacji, o której powszechnie się mówi i donoszą media. Uznają, iż „istnieje uzasadniona obawa , że wprowadzenie prywatnego inwestora do spółki mogłoby doprowadzić nie tylko do pogorszenia jakości wody dostarczanej do odbiorców, ale i do pogorszenia bytu mieszkańców". Dodają też m.in. że prywatyzacja ZWiK to tylko jednorazowy zastrzyk dla budżetu miejskiego powodujący spore koszty transakcyjne a miasto straci coroczną, niemałą dywidendę.

Związkowcy apelują do radnych, by rozważyli te negatywne skutki prywatyzacji dla Miasta i mieszkańców i wyrażając stanowisko łodzian stanowczo sprzeciwili się planom prywatyzacji ZWiK.

Zgodnie ze Statutem Miasta do złożenia obywatelskiego projektu uchwały wystarczy 6 tysięcy podpisów mieszkańców Łodzi, tak więc związkowcy zebrali siedmiokrotnie więcej. Teraz przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Kacprzak skieruje listy z podpisami do weryfikacji a następnie po uzyskaniu opinii prawnej – najpewniej w styczniu – przedstawi go radnym.

źródło: uml.lodz.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj