Prezesi łódzkich spółdzielni mieszkaniowych oraz przedstawiciele administracji nieruchomości i wspólnot mieszkaniowych spotkali się, by przedstawić swoje uwagi dotyczące zapisów regulaminu czystości i porządku w mieście.

Spotkanie w Małej Sali Obrad łódzkiego magistratu po raz drugi zainicjował wiceprezydent Dariusz Joński.

Sugestie prezesów spółdzielni dotyczyły m.in. zapisów o kolorach worków do selektywnej zbiórki odpadów, regulacji punktów dotyczących usuwania z terenów nieruchomości podrzuconych wraków pojazdów, czy też tempa oraz zakresu uprzątania śniegu i lodu z chodników. Dużo uwagi poświęcono problemowi psich nieczystości. – Ilu właścicieli psów zostało ukaranych mandatami za zanieczyszczanie terenów miejskich: chodników i skwerów? Trzeba walczyć z przyczyną brudu, a nie tylko skutkami. Oczekuję, że Straż Miejska skutecznie zacznie egzekwować zapisy regulaminy w stosunku do właścicieli zwierząt – mówił Wiesław Kaczmarek ze Spółdzielni Mieszkaniowej „Chojny”. Przedstawiciele mieszkaniowych wspólnot zwrócili też uwagę na fakt podrzucania śmieci i konieczność weryfikacji umów na wywóz nieczystości podpisywanych np. przez właścicieli domów jednorodzinnych.

– Przygotowaliśmy na marzec kilka akcji mobilizujących wszystkich łodzian, by przyłączyli się do porządkowania miasta. Musimy wszyscy dbać o czystość. Zaangażowanie wyłącznie pracowników publicznych nie przyniesie spodziewanych efektów – podkreślał wiceprezydent, informując jednocześnie o dotychczasowych działaniach magistratu związanych z odśnieżaniem i uprzątaniem nieczystości.

Na razie, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, 60 umów na sprzątanie miasta podpisał z osobami bezrobotnymi Łódzki Zakład Usług Komunalnych. W najbliższym czasie podpisanych zostanie kolejnych 120. W czasie spotkania przekazano też szczegółową informację o tym, w jakim zakresie ze wsparcia z Funduszu Pracy mogą korzystać Spółdzielnie Mieszkaniowe. Możliwe jest bowiem to, by zatrudniały one bezrobotnych w ramach robót publicznych. Organizator robót publicznych ma prawo wskazać pracodawcę. Może nim zostać na przykład spółdzielnia mieszkaniowa. Możliwe jest również otrzymanie zaliczki na poczet wynagrodzeń dla zatrudnionych w ten sposób osób – dowiedzieli się na spotkaniu przedstawiciele spółdzielni i wspólnot.

Jak przypomniał wiceprezydent Dariusz Joński, władze miasta planują powszechną akcję sprzątania, w którą mogłyby włączyć się m.in. szkoły, rady osiedli i wszyscy łodzianie. Potrwa ona od 15 do 21 marca. Do „Wiosennych porządków” zostali zaproszeni też przedstawiciele spółdzielni.

Dyrekcja Wydziału Gospodarki Komunalnej, mając na względzie estetyczny wygląd terenów miejskich, poprosiła zgromadzonych m.in. o umiejscowienie na terenach spółdzielni koszów na zwierzęce nieczystości oraz o dostarczenie informacji dotyczących zapotrzebowania na nie, a także o udostępnianie wolnostojących tablic do wieszania różnego typu plakatów, by nie pojawiały się one na słupach energetycznych i w innych niedozwolonych miejscach.

Następne spotkanie zaplanowano na 9 kwietnia br.

źródło: uml.lodz.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj