Komisja Europejska do przyszłego roku wyda 350 mln euro na badania naukowe, aby wesprzeć rozwiązania ekologiczne w unijnych miastach. Do programu wybrano 100 aglomeracji, m.in. Łódź – podała prezydent miasta Hanna Zdanowska.

Miasta zajmują 4 proc. powierzchni Unii Europejskiej, ale mieszka w nich aż 75 proc. obywateli.

– Dlatego tak ważne jest włączenie ich do walki o klimat. Łódź znalazła się w gronie 100 europejskich miast, które dostaną unijne wsparcie w działaniach na rzecz ochrony środowiska – podkreśliła prezydent Łodzi Hanna Zdanowska.

– Fundusze wydamy na poprawę jakości powietrza, ekologiczny i bezpieczny transport oraz na działania związane z ochroną przyrody oraz zwiększaniem terenów zieleni w mieście – obiecała. – Podobne wsparcie dostanie w sumie 100 unijnych miast, które wybrano spośród 377 samorządów do programu “Neutralne klimatycznie i inteligentne miasta”. W osiąganiu neutralności klimatycznej niezbędne są: likwidacja nieekologicznych źródeł ciepła, poprawa efektywności energetycznej budynków, rozwój ekologicznego transportu miejskiego, zwiększanie powierzchni terenów biologicznie czynnych czy wprowadzanie błękitno-zielonych rozwiązań – powiedziała Zdanowska.

– Planem, który ma doprowadzić Łódź do neutralności w roku 2030 lub 2050, będzie kontrakt klimatyczny – wyjaśniła. – To zestawienie działań i inwestycji, które zobowiążemy się zrealizować we współpracy z mieszkańcami i Komisją Europejską. Dzięki funduszom będzie można sfinansować m.in. zrównoważony transport miejski czy tworzenie zeroemisyjnych osiedli.

Komisja Europejska zapewni samorządom niezbędną pomoc techniczną, regulacyjną i finansową. Ponadto do 2023 r. KE zainwestuje około 350 mln euro w działania badawcze i innowacyjne.

Czytaj więcej

Skomentuj