W związku z uzyskaniem nieplanowanych dochodów przez Zarząd Dróg i Transportu, Rada Miejska zwiększyła o blisko 1,7 mln zł wydatki jednostki na utrzymanie czystości na drogach i innych terenach gminnych.

W zgłoszonej przez Skarbnika Miasta autopoprawce do zmian budżetu oraz zmian w budżecie dokonano kolejnego uzupełnienia środków przeznaczonych na czystość na drogach i innych terenach gminnych o 10 milinów zł. Kwota ta ma być przeznaczona na zimowe i letnie utrzymanie dróg. Łączna kwota przeznaczona przez Radę na ten cel zapisana w budżecie wynosi obecnie 19 mln 444 tys. 926 zł.

źródło: uml.lodz.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj