W czasie pierwszego tygodnia wiosny uczniowie szkół i mieszkańcy łódzkich osiedli będą mieli okazję posprzątać swoją najbliższą okolicę.

Kampania ekologiczna „Wiosenne porządki w Łodzi – 2010” jest koordynowana przez Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Łodzi. Do akcji zgłosiło się 121 placówek oświatowych oraz 11 rad osiedli. Instytucje te były zapraszane do udziału drogą elektroniczną, pocztą i telefonicznie. Na potrzeby programu zakupiono 25 tys. worków o pojemności 120 l i 30 tys. o pojemności 60 l oraz 20 tys. ochronnych rękawic sztuk, które zostały rozdane uczestnikom akcji. Koszty odbioru worków oraz opróżniania kontenerów pokryją delegatury UMŁ.

Zebrane odpady należy wrzucać do specjalnie przygotowanych kontenerów – oznaczonych nalepką z logo akcji oraz kontaktowym numerem telefonu do Łódzkiego Zakładu Usług Komunalnych, który jest odpowiedzialny za ich opróżnianie. Kontenery dla wszystkich mieszkańców rozstawiono w ogólnodostępnych punktach miasta. Sprawy związane z odbiorem worków rady osiedli będą mogły zgłaszać pod numerem „Zielonej Linii” (42) 638-50-00. Więcej informacji: www.czystemiasto.uml.lodz.pl.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj