Do 11 kwietnia BRE Bank przyjmuje zapisy na nową lokatę inwestycyjną Green Energy, opartą o koszyk indeksów energii alternatywnej.

Produkt, dostępny w PLN, zapewnia partycypowanie we wzroście jednego z najszybciej rozwijających się sektorów gospodarki.

– Nowe źródła pozyskiwania energii zyskują na znaczeniu na światowym rynku energetycznym, który dąży do dywersyfikacji i uniezależnienia się od tradycyjnego spalania surowców, takich jak ropa naftowa czy węgiel. Ceny ropy naftowej osiągają kolejne szczyty na skutek ograniczania wydobycia, kurczących się zasobów oraz dużego popytu na energię ze strony krajów rozwijających się. Wykorzystanie energii odnawialnej stało się m.in. integralną częścią polityki energetycznej UE – mówi Katarzyna Heuchert, dyrektor Linii Biznesowej Produkty Bankowe, BRE Private Banking & Wealth Management.

– W celu obniżenia kosztów i sprostania wymogom ekologicznym, spółki działające w sektorze energetycznym skłaniają się coraz częściej ku nowym rozwiązaniom technologicznym w dziedzinie pozyskiwania energii. Gwarantuje to dynamiczny wzrost tej gałęzi gospodarki – dodaje Heuchert.

W skład indeksów wchodzą spółki dostarczające rozwiązania ekologiczne dla biznesu: producenci m.in. baterii słonecznych, turbin wiatrowych, sprzętu oraz materiałów do oczyszczania, dystrybucji i cyrkulacji wody, jak również przedsiębiorstwa zajmujące się wydobyciem, przetwarzaniem i wzbogacaniem uranu wykorzystywanego w elektrowniach atomowych.

Produkt skierowany jest do Klientów Private Banking & Wealth Management BRE Banku, którzy zainwestują co najmniej 25 tys. PLN.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj