WWF Polska rozpoczyna wyjątkowy program edukacyjny dla gimnazjalistów „Łosoś – reaktywacja”.

Uczestnicząc w programie uczniowie w ciekawy, interaktywny sposób zdobędą wiedzę o łososiu, a także innych gatunkach ryb wędrownych w Polsce. Dowiedzą się także jak należy chronić rzeki, w których te ryby żyją.

Rozwój cywilizacji przyniósł zdecydowaną poprawę poziomu życia człowieka, szczególnie w krajach wysoko rozwiniętych. Wraz z nim pojawił się jednak problem przekształceń rzek. Zanieczyszczenia, regulacje oraz przegradzanie rzek sprawiły, że przetrwanie dwuśrodowiskowych ryb wędrownych – łososia, troci wędrownej, certy czy jesiotra jest zagrożone. Wiele z nich jak jesiotr czy łosoś już wymarło lub znalazło się na krawędzi wyginięcia.

W związku z tym WWF Polska przygotował wyjątkowy program edukacyjny pod nazwą „Łosoś – reaktywacja”, który jest częścią projektu „Rzeki dla życia”. Uczestnicząc w programie uczniowie zdobędą wiedzę o łososiu, a także innych gatunkach ryb wędrownych w Polsce. Dowiedzą się, jak i dlaczego należy chronić rzeki, w których te ryby występują oraz podejmą działania na rzecz poprawy stanu środowiska, w którym żyje łosoś.

Adresatami programu są gimnazjaliści ze szkół w dorzeczu Wisły. Zajęcia, realizowane jeszcze w tym roku szkolnym, łączą w sobie elementy biologii, geografii i edukacji ekologicznej. Program wykorzystuje nowoczesne, interaktywne narzędzia edukacyjne, dzięki czemu jest dobrym przykładem, jak przekazać wiedzę w ciekawy sposób, wykorzystując między innymi zabawę. Program został opracowany z udziałem fachowców z dziedziny dydaktyki, biologii ryb wędrownych oraz ochrony przyrody.

Program „Łosoś – reaktywacja” spotkał się z bardzo pozytywnym odbiorem gimnazjów. Chęć udziału w programie zgłosiło już ponad 100 nauczycieli i prawie 2000 uczniów z dorzecza Wisły. – Mamy nadzieję, że dzięki temu programowi młodzi Polacy będą świadomi, jak bardzo potrzebna jest ochrona Wisły, rzek i potoków w jej dorzeczu oraz żyjących w niej ryb, a jednocześnie zobaczą, że nauka może być również wciągającą zabawą – mówi
dr Przemysław Nawrocki, kierownik projektu „Rzeki dla życia”.

Program „Łosoś – reaktywacja” składa się z dwóch etapów. Pierwszy z nich, „Cała prawda o łososiu”, właśnie się rozpoczął. Jego celem jest wzbogacenie wiedzy uczniów o łososiu i innych polskich rybach wędrownych oraz zagrożeniach wynikających ze stanu środowiska rzek. Uczestnicy programu otrzymali pakiet edukacyjny w skład którego wchodzą: Kompendium wiedzy o rybach wędrownych oraz ochronie rzek, w których te ryby żyją – czyli kompletny zbiór wiedzy niezbędny do realizacji pierwszego etapu oraz „Łososiowe karty”, które umożliwiają naukę poprzez zabawę w formie quizu.

Celem gry jest przedstawienie oraz utrwalenie wiedzy dotyczącej szczegółów biologii i ochrony łososia, symbolu żyjącej rzeki. Łosiowe karty umożliwiają odejście od szkolnej rutyny „odpytywania przez nauczycieli” i przekazanie uczniom wiedzy poprzez zabawę. Wzrokowcom z pewnością pomogą zawarte w pakiecie plakaty z mapami pokazującymi historyczne występowanie czterech gatunków ryb wędrownych. W ramach zajęć w terenie uczniowie będą mieli szansę poczuć się jak prawdziwi badacze i samodzielnie zebrać próbki wody, dokonać analizy fauny i flory oraz wykonać dokumentację zdjęciową osobliwości przyrodniczych w dolinach pobliskich rzek.

Działania będą kontynuowane w drugim, wiosennym etapie, pod hasłem „WISŁA – akcja – ŁOSOŚ – reaktywacja”, którego celem będzie poprawa stanu środowiska życia łososia.

Partnerem programu są firmy z systemu Coca-Cola w Polsce.

źródło: WWF Polska – Światowy Fundusz na Rzecz Przyrody

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj