Grupa LOTOS postawi w przyszłym roku na 100% biodiesla. Paliwo w całości powstałe z tłuszczów organicznych nie trafi na razie na stacje paliw, ale będą mogli je kupić klienci instytucjonalni.

Osiągnięcie Narodowego Celu Wskaźnikowego, czyli minimalnego udziału biokomponentów oraz innych paliw odnawialnych w ogólnej ilości paliw i biopaliw zużywanych w transporcie w ciągu roku, Grupa LOTOS osiągnie poprzez skierowanie do sprzedaży m. innymi 100% biopaliwa produkowanego w nowej fabryce biokomponentu FAME (z ang. Fatty Acid Methyl Ester) w Czechowicach-Dziedzicach na Śląsku oraz produkcję oleju napędowego i benzyny z udziałem biokomponentów w wielkości do 5%. Taka strategia pozwoli na sprostanie wymogom prawnym i jednocześnie wpłynie optymalnie na ekonomię produkcji i sprzedaży biopaliw przez LOTOS.

Budowana kosztem ok. 80 mln zł fabryka w Czechowicach-Dziedzicach zostanie uruchomiona na początku drugiego kwartału przyszłego roku. Jej projektowa zdolność produkcyjna to 100 tys. ton biokomponentu FAME rocznie. Już w październiku br. spółka LOTOS Biopaliwa – właściciel i operator nowobudowanej instalacji FAME – zawarła z firmą KOMAGRA umowę na dostawy surowego oleju rzepakowego. Wart 0,5 mld zł kontrakt ma na celu zapewnienie dostaw podstawowego surowca dla powstającej na Śląsku fabryki.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj