Spółka LOTOS Biopaliwa zawarła umowę z Zakładami Tłuszczowymi „Kruszwica”.

Umowa dotycząca dostaw surowego oleju rzepakowego dla LOTOSU, do końca lipca 2012 r., szacowana jest na 0,5 mld zł. To już drugi z kolei tak duży kontrakt na dostawy tego surowca dla LOTOSU.

Strony uzgodniły minimalną dostawę 12 tys. ton surowego oleju rzepakowego w okresie rocznym 2007/2008 oraz po minimum 40 tys. ton na następne okresy roczne. Warto przypomnieć, że w październiku br. spółka LOTOS Biopaliwa – właściciel i operator nowobudowanej instalacji FAME (z ang. Fatty Acid Methyl Ester) – zawarła z firmą KOMAGRA umowę wartą 0,5 mld zł.

Oba kontrakty mają na celu zapewnienie dostaw podstawowego surowca dla powstającej na Śląsku fabryki. Budowana kosztem ok. 80 mln zł fabryka w Czechowicach-Dziedzicach zostanie uruchomiona na początku drugiego kwartału przyszłego roku. Jej projektowa zdolność produkcyjna to 100 tys. ton biokomponentu FAME rocznie.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj