W Lubawce podpisano umowę na budowę sortowi, która powstanie na terenie zakładu unieszkodliwiania odpadów. Kontrakt opiewa na kwotę około 27 mln zł.

Jak dotąd, za blisko 8 mln zł, w Lubawce uruchomiono kwaterę i płytę do kompostowania odpadów, wyposażoną w sieci wodne i kanalizacyjne. Zamontowano zbiornik na odcieki, wagę i przerzucarkę do kompostu. W kwietniu rozpocznie się budowa nowoczesnej sortowni. Z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sanikom na realizację projektu otrzymało 20 mln zł. Kolejne około 8 mln zł wyłożą po połowie Sanikom i 17 samorządów zaangażowanych w system.

– Tylko 10 proc. odpadu trafi na wysypisko. W dodatku będzie on w postaci piasku, bądź minerałów, zatem spełni unijne normy. Pozostały odpad będzie podlegał kompostowaniu w 40 proc., kolejne 50 proc. będzie można wykorzystać w cementowniach, jako alternatywne paliwo – wyjaśnia dyrektor do spraw rozwoju Sanikom spółki z o.o. w Lubawce, Grzegorz Szmajdziński.

Zakład powstanie w Lubawce na terenie istniejącego już składowiska.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj