Reklama

AD1A EGOE [27.03-27.04.24]

Lubelskie Górki Czechowskie znowu na sądowej wokandzie

Lubelskie Górki Czechowskie znowu na sądowej wokandzie
PAP
10.03.2023, o godz. 13:47
czas czytania: około 4 minut
0

W kolejną sądową odsłonę wchodzi kwestia przyszłości Górek Czechowskich w Lublinie. Wojewoda lubelski właśnie złożył skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie uchwały Rady Miasta Lublin dotyczącej studium zagospodarowania Górek Czechowskich, która dopuszczała częściową zabudowę mieszkaniową tamtejszych terenów zielonych. Sprawa budzi w Lublinie sporo emocji. Do tego stopnia, że w 2019 roku zagospodarowanie Górek Czechowskich było przedmiotem pierwszego w historii tego miasta, lokalnego referendum.

Dalsza część tekstu znajduje się pod reklamą

Reklama

AD1B regionalne Bolesławiec [09.04-23.04.24]

O złożeniu skargi kasacyjnej od styczniowego br. wyroku WSA w Lublinie poinformował podczas dzisiejszej (10 marca br.), konferencji prasowej, Wojewoda lubelski Lech Sprawka.

Wniosek o uchylenie wyroku 

Włodarz województwa wyjaśnił, że wnosi do Naczelnego Sądu Administracyjnego o uchylenie zaskarżonego wyroku w całości. Argumentując swoją decyzję wojewoda sprecyzował, że zarzuca sądowi administracyjnemu pierwszej instancji błędne uznanie, że Rada Miasta w swojej uchwale należycie wyważyła interes publiczny i prywatny.

W powyższym kontekście wojewodę zaniepokoiło nieuznanie za dowód załączonych do akt sprawy pism mieszkańców Lublina.

Lech Sprawka akcentował też ważność przedłożonych sądowi dokumentów wskazujących na duże walory przyrodnicze trzech wysoczyzn, które są głównym przedmiotem sporu.

Apel o ostateczny wyrok

– Ja nie wypowiadam się na temat ostatecznego rozstrzygnięcia, które nastąpi na poziomie NSA albo na poziomie WSA – podkreślał Lech Sprawka. – Jednakże w moim przekonaniu wojewoda, jako przedstawiciel administracji rządowej, z racji swego urzędu, zobowiązany do szczególnie wnikliwego analizowania stanu prawnego. Niech więc ta sprawa stanie się przykładem praworządności, a nie emocji. Dodam też, że każde ostateczne orzeczenie przyjmę w takim kształcie, w jakim sąd zadecyduje, w ramach swojej niezależności. Dlatego też, tym bardziej proszę sąd o dogłębną analizę tego, czy rzeczywiście procesy przygotowania projektu studium zostały dobrze przeprowadzone – apelował wojewoda lubelski.

WSA oddalił skargę

Przypomnijmy: w połowie stycznia br. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie oddalił skargę wojewody lubelskiego na uchwalone w lipcu 2019 r. przez Radę Miasta Lublin nowe “Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego”.

Dokument w takim kształcie i brzmieniu pozwala na zabudowę mieszkalną części Górek Czechowskich, czyli około 100-hektarowego terenu zielonego, który w 2019 roku należał jeszcze w całości do prywatnego właściciela.

Jak stwierdził wtedy asesor sądowy Marcin Małek, uzasadniając nieprawomocny wówczas wyrok WSA, sąd zobowiązany był do uwzględnienia trzech kwestii wymienionych przez wojewodę w skardze: czyli nieuwzględnienia w studium rezerwatu przyrody na obszarze tzw. Górek Czechowskich, niewyważenia interesów publicznego i prywatnego, a także naruszenia zasady proporcjonalności.

– Ostatecznie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie uznał, że wszystkie te kwestie podnoszone w skardze przez wojewodę nie mają uzasadnienia – wyjaśniał asesor sądowy Marcin Małek.

Jak do tego doszło?

W lipcu 2019 r. Rada Miasta Lublin uchwaliła nowe “Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego”, pozwalające na zabudowę mieszkalną na powierzchni około 25 ha Górek Czechowskich, należących wówczas w całości do prywatnego właściciela.

Dodajmy, że uchwałę tę zaskarżył m.in. ówczesny wojewoda lubelski Przemysław Czarnek.

A w grudniu tego samego roku, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie dopatrzył się sprzeczności pomiędzy częścią tekstową, a graficzną studium, uwzględnił skargę wojewody i stwierdził nieważność uchwały.

Następnie, Naczelny Sąd Administracyjny – w lutym 2021 r. – orzekł, że obie części studium są spójne i logiczne. Zdaniem NSA nie było więc podstaw do stwierdzenia nieważności dokumentu. Naczelny Sąd Administracyjny uchylił zatem orzeczenie WSA i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia.

Naruszenie zasad sporządzania

W konsekwencji, w grudniu 2021 r., WSA uznał, że doszło do naruszenia zasad sporządzania studium, ponieważ organ planistyczny oparł się na nieaktualnych opracowaniach środowiskowych. A z uwagi na upływ czasu, WSA nie mógł stwierdzić nieważności uchwały. Stwierdził więc jej niezgodność z prawem.

Natomiast w listopadzie 2022 r., NSA ponownie uchylił orzeczenie WSA stwierdzając, że sąd pierwszej instancji popełnił błąd i nie było podstaw do uznania, że dokumentacja była nieaktualna.

Referendum i silne emocje

Dodajmy, że sprawa przeznaczenia Górek Czechowskich, od wielu lat budzi w Lublinie silne emocje. W kwietniu 2019 r. kwestia ich zagospodarowania była przedmiotem pierwszego w Lublinie referendum lokalnego, które jednak okazało się nieważne z powodu zbyt niskiej frekwencji. Nie mniej jednak większość uczestników głosowania, bo aż 67,7 procent głosujących, była przeciwna zabudowie tego terenu.

Warto też wspomnieć, że we wrześniu 2019 r., lubelski magistrat zawarł z właścicielem terenu Górek – spółką TBV – umowę, na mocy której deweloper sprzedał miastu, za symboliczny 1 zł aż 77 ha terenu Górek Czechowskich, na którym powstać ma park naturalistyczny. Koszt tego rodzaju inwestycji oszacowano na około 10 mln zł.

Wcześniej o tej sprawie pisaliśmy w artykule pt.: Lublin: WSA stwierdził niezgodność z prawem uchwały rady miasta w sprawie Górek Czechowskich. Ratusz zapowiada skargę kasacyjną

Udostępnij ten artykuł:

Komentarze (0)

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu. Bądź pierwszą osobą, która to zrobi.
Reklama

ad1d MBP [12.04-27.05.24]

Dodaj komentarz

Możliwość komentowania dostępna jest tylko po zalogowaniu. Załóż konto lub zaloguj się aby móc pisać komentarze lub oceniać komentarze innych.
Reklama

AD3b PZO 2024 [19.04-11.06.24]

Te artykuły mogą Cię zainteresować

Przejdź do Aktualności
css.php
Copyright © 2024