Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie udzieli gminom poszkodowanym w powodzi preferencyjnych pożyczek na odbudowę infrastruktury sanitarnej. Uproszczone będą również procedury ich przyznawania.

Na Lubelszczyźnie w najtrudniejszej sytuacji znalazły się gminy nadwiślańskie – w szczególności Wilków i Łaziska, które zostały zalane prawie w 100%.  WFOŚiGW w Lublinie udzielił już doraźnej pomocy – zakupił obuwie ochronne.

W planie Wojewódzkiego Funduszu na 2010 rok przeznaczono na nadzwyczajne zagrożenia środowiska 1 mln zł w formie dotacji oraz 2 mln zł w formie pożyczek.

źródło: mos.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj