Zielone światło dla budowy kanalizacji i oczyszczalni ścieków na Lubelszczyźnie – 24 gminy otrzymały z Regionalnego Programu Operacyjnego przeszło 145 mln zł. O podziale środków zdecydował Zarząd Województwa Lubelskiego.

Eksperci najwyżej ocenili projekt gminy Jeziorzany (90,5 pkt. na 100 możliwych). Gmina chce wybudować oczyszczalnię ścieków i sieć wodociągową w miejscowości Skarbiciesz, zmodernizować wodociąg w Przytocznie oraz hydrofornię w Krępie. Do sieci wodociągowej o długości niemal 7 km podłączonych zostanie 2000 osób. Natomiast oczyszczalnia ścieków w ciągu doby będzie oczyszczać 285 m3 ścieków. (całkowita wartość projektu 6,7 mln zł., dofinansowanie 5,0 mln zł.)

Wysoko ocenione zostały również projekty:
gminy Puchaczów – dzięki dofinansowaniu z RPO w gminie powstanie system kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłoczny. Wybudowanych zostanie ponad 63 km sieci kanalizacji sanitarnej, z której będzie mogło korzystać 2000 osób z pięciu miejscowości. Inwestycja zapewnieni mieszkańcom dostęp do odpowiedniej ilości i jakości wody pitnej oraz przyłączenie 80% mieszkańców gminy do nowego systemu kanalizacji. (całkowita wartość projektu 29,9 mln zł., dofinansowanie 14,9 mln zł.)
gminy Bełżec – w gminie powstanie 14,75 km sieci kanalizacyjnej, do której dostęp uzyska 1 120 osób. Wybudowana zostanie także przepompownia ścieków. (całkowita wartość projektu 10,2 mln zł., dofinansowanie 7,6 mln zł.)
gminy Bełżyce – za pieniądze z RPO gmina wybuduje sieć kanalizacji sanitarnej o długości 32 km, wodociągową o długości niemal 18 km oraz unowocześni oczyszczalnię ścieków. Powstanie też 7 nowych przepompowni ścieków.(całkowita wartość projektu 16,4 mln zł., dofinansowanie 10,9 mln zł.)
gminy Biała Podlaska – dzięki pozyskanym funduszom Biała Podlaska rozbuduje sieć wodociągową (65 km), zmodernizuje ujęcie wody oraz stację wodociągowej w miejscowości Swory. Inwestycja będzie realizowana w 8 miejscowościach (całkowita wartość projektu 11,3 mln zł., dofinansowanie: 8,4 mln zł.)

źródło: lubelskie.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj