Lublin konsultuje z mieszkańcami ochronę najcenniejszych terenów zieleni

Lublin konsultuje z mieszkańcami ochronę najcenniejszych terenów zieleni
jw
12.02.2024, o godz. 10:46
czas czytania: około 2 minut
0

Bulwar nadrzeczny przy Parku Ludowym, Park Kalinowszczyzna i las Stary Gaj, czyli ponad 490 ha zieleni to tereny, które miasto obejmie ochroną planistyczną. Gotowe są trzy z ośmiu projektów nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów zieleni, nad którymi pracują miejscy urbaniści. Uwagi można zgłaszać do 15 marca.

Dalsza część tekstu znajduje się pod reklamą

– Nasza polityka przestrzenna konsekwentnie chroni najcenniejsze tereny zielone w mieście. Finalizujemy już prace nad ochroną dolin rzecznych, w opracowaniu jest ostatni z sześciu planów miejscowych zabezpieczających doliny rzek w Lublinie. W Studium wskazaliśmy dodatkowe rejony – przestrzenie publiczne, które z uwagi na szczególne walory przyrodnicze potrzebują ochrony przed przypadkowym zagospodarowaniem, jak Stary Gaj, czy wąwóz wzdłuż linii kolejowej i podnieśliśmy rangę terenów przyrodniczych w mieście. Jako nadrzędną zasadę kształtowania polityki przestrzennej miasta przyjęto zasadę integralności, ciągłości, ochrony przed zabudową oraz wzmacniania funkcji przyrodniczych Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych. Dzisiaj prezentujemy gotowe projekty planów miejscowych dla trzech terenów o wysokich walorach przyrodniczych i zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane do składania uwag – mówi Małgorzata Żurkowska, Główny Urbanista Miasta.

Zapewnienie ochrony terenów zieleni

Wskazane obszary zielone nie posiadają obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Na terenie Starego Gaju (obszar opracowania ok. 479 ha), w jego północno-zachodniej części, położony jest jedyny na terenie Lublina Rezerwat przyrody “Stasin” o powierzchni ok. 24,4 ha. Celem ochrony jest m.in. gatunek brzozy czarnej (188 okazów) rosnącej na siedlisku lasu świeżego, z dominacją brzozy brodawkowatej i dużym udziałem osiki i grabu oraz lipy i dębu. W runie stwierdzono występowanie ponad 100 gatunków roślin naczyniowych, w tym prawnie chronionych i ok. 20 gatunków ptaków chronionych. Obszar Starego Gaju wraz z terenem przyległym położony jest w Czerniejowskim Obszarze Chronionego Krajobrazu oraz w Ekologicznym Systemie Obszarów Chronionych. Bulwar wzdłuż rzeki Bystrzycy (obszar opracowania ok. 2,5 ha), na odcinku od al. Piłsudskiego do ul. Muzycznej, zagospodarowany jest pod ścieżkę pieszo-rowerową. Plan miejscowy ma zapewnić ochronę terenów zieleni wzdłuż rzeki Bystrzycy, a przez to wspomaganie przewietrzania miasta. Natomiast plan dla Parku Kalinowszczyzna (obszar opracowania ok. 11 ha), w większości zagospodarowanego jako tereny zieleni ogólnodostępnej, ma na celu zachowanie istniejącej struktury funkcjonalno-przestrzennej, chroniąc istniejące tereny zielone przed przypadkowym zagospodarowaniem, przy zapewnieniu bezpiecznej komunikacji tej części dzielnicy Kalinowszczyzna z dzielnicami sąsiadującymi, w tym poprzez chodnik i ścieżkę rowerową nad al. Tysiąclecia.

Uwagi do planów

Wyłożenia do wglądu publicznego projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego trwają do 28 lutego. Uwagi można przesyłać pocztą tradycyjną, drogą elektroniczną, za pośrednictwem skrzynki ePUAP lub przy pomocy e-usługi, korzystając z portalu partycypacyjnego decyduje.lublin.eu.

W ramach konsultacji zaplanowano też dyskusję publiczną nad przyjętymi w projektach rozwiązaniami. Chęć wzięcia udziału w dyskusji publicznej należy zgłosić.

Udostępnij ten artykuł:

Komentarze (0)

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu. Bądź pierwszą osobą, która to zrobi.

Dodaj komentarz

Możliwość komentowania dostępna jest tylko po zalogowaniu. Załóż konto lub zaloguj się aby móc pisać komentarze lub oceniać komentarze innych.
Reklama

DSK BIOODPADY 2024 [AD1d ODPADY] 16.01-27.02.24

Te artykuły mogą Cię zainteresować

Przejdź do Zieleń miejska
css.php
Copyright © 2024