W Lublinie w czterech punktach miasta rozpoczynają się roboty budowlane objęte kontraktami wchodzącymi w skład realizowanego przez MPWiK w Lublinie projektu „Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Lublinie”.

Wykonawca kontraktu 9B „Przebudowa sieci wod.-kan. Śródmieście II w Lublinie", firma Mota-Engil Central Europe S.A., rozpoczyna roboty budowlane w ulicach: Młyńskiej, Północnej oraz Granicznej.

W najbliższym czasie w tych ulicach prowadzone będą roboty związane z przebudową sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. Zaplanowana przebudowa sieci obejmuje teren w pasie ulicznym ulicy Młyńskiej – od posesji nr 9 do posesji nr 27. Prace nad siecią wodociągową w ulicy Młyńskiej będą wykonywane metodą bezwykopową, natomiast w przypadku sieci kanalizacji sanitarnej, będą prowadzone metodą wykopu otwartego. Z kolei w okolicy skrzyżowania ul. Północnej z al. Kompozytorów Polskich, sieć wodociągowa zostanie wykonana metodą bezwykopową, a w samej ulicy Północnej, od posesji nr 21 do posesji nr 45, zastosowana będzie metoda wykopu otwartego. W ulicy Granicznej, na wysokości posesji nr 1 do posesji nr 29, prace obejmujące zarówno sieć wodociągową, jak i sieć kanalizacji sanitarnej, będą wykonywane metodą wykopu otwartego.

Prace prowadzone w tych miejscach mogą spowodować przerwy w dostawie wody, utrudnienia w odprowadzaniu ścieków oraz w ruchu drogowym, o czym okoliczni mieszkańcy będą na bieżąco informowani. Termin zakończenia robót w ulicach Młyńskiej i Północnej planowany jest na wrzesień-październik 2011 r., natomiast w przypadku ulicy Granicznej, przy sprzyjających warunkach atmosferycznych, wstępnie zakłada się termin zakończenia robót na koniec listopada 2011 r.

Wzdłuż rzeki Czerniejówki od ul. Zorza do ul. Odległej ruszają roboty budowlane objęte kontraktem nr 10.1B „Budowa kolektora sanitarnego N II w Lublinie, etap I". Prowadziła je będzie krakowska firma INKOP.

Budową kolektora objęte są działki na wysokości od posesji Głuska 37 do posesji Głuska 137. Roboty prowadzone będą najnowocześniejszą metodą bezwykopowej budowy instalacji podziemnych, tzw. metodą mikrotunelingu, która znacząco ogranicza ingerencję w zagospodarowanie terenu oraz zmniejsza do minimum oddziaływanie na środowisko naturalne. Całkowicie zautomatyzowany proces mikrotunelingu polega na drążeniu tunelu przy pomocy tarczy wiertniczej z jednoczesnym przeciskiem rur przewodowych.

Realizacja również tej inwestycji może spowodować utrudnienia dla okolicznych mieszkańców i użytkowników działek. Planowany termin zakończenia prac to sierpień 2013 r.

Projekt „Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Lublinie" jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

źródło: mpwik.lublin.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj