Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze pożyczy gminie Lubsko ponad 14 mln złotych na budowę kanalizacji.

Wsparte przez Fundusz zadanie to "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Górzyn, Lutol, Małowice, Stara Woda, Białków, Budziechów, budowa i renowacja kanalizacji w południowo-zachodniej i wschodniej części miasta Lubsko, a także przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lubsku".

Koszt całkowity zadania brutto wynosi blisko 44 mln zł, a koszt kwalifikowany netto – 35,5 mln zł. Fundusz wsparł zadanie pożyczką w wysokości ponad 14,1 mln zł przeznaczoną na pokrycie wkładu własnego w kosztach kwalifikowanych zadania. Zadanie jest częśćią Projektu pn.: "Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy Lubsko" realizowanego z wykorzystaniem środków pochodzących z Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Do końca maja 2013 roku wykonane zostaną kanały grawitacyjne z rur kamionkowych i PVC o średnicach Dn200-600 mm wraz z przykanalikami jako odgałęzienia boczne, o łącznej długości ponad 30 km, przeprowadzona zostanie renowacja kanalizacji sanitarnej o średnicach Dn150-800 mm o łącznej długości ok. 6 km, kanalizacja ciśnieniowa z rur PE 63-250 mm o łącznej długości 11 km m, 16 pompowni ścieków oraz przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Lubsku.

źródło: wfosigw.zgora.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj