Blisko 34 mln zł z tytułu opłat środowiskowych w 2010 r. wpłynęło na rachunek Zarządu Województwa Lubuskiego. Pomimo kryzysu gospodarczego w porównaniu z rokiem 2009 wpływy są większe o 2,03 proc – informuje Lubuski Urząd Marszałkowski.

Z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i opłat produktowych na rachunek Zarządu Województwa Lubuskiego w 2010 r. wpłynęło łącznie 33.991.047,09 zł. Oznacza to wzrost o blisko 600 tys. zł, bo za rok 2009 opłaty te osiągnęły poziom 33.315.150,42 zł.

Opłata za korzystanie ze środowiska, którą uiszczają podmioty z niego korzystające, stanowi pewien ekwiwalent strat ekonomicznych i społecznych, powstających w wyniku zanieczyszczenia środowiska i jego zmieniania. Uznana powszechnie zasada: „zanieczyszczający płaci” wynika z ustawy z 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska. Chodzi o to, by oddziaływać na podmioty wprowadzające gazy lub pyły do powietrza, ścieki do wód lub do ziemi, pobierające wody lub składujące odpady tak, by to korzystanie ze środowiska było najmniej dla niego szkodliwe. Opłaty stanowią źródło środków finansowych przeznaczonych na realizację przedsięwzięć proekologicznych.

źródło: lubuskie.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj