Fundacja ojca Rydzyka nie dostanie 27 mln zł dotacji na odwierty geotermalne w Toruniu – informuje „Gazeta Wyborcza”. Powód? Bezprawnie wydana koncesja.

Dotację fundacji Lux Veritatis przyznała Rada Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Warunkiem jej otrzymania było posiadanie koncesji na prace geologiczne. Koncesję wydał minister środowiska PiS Jan Szyszko dziewięć dni po ostatnich wyborach parlamentarnych.

Do wniosku o przyznanie koncesji o. Rydzyk powinien był dołączyć tzw. ocenę oddziaływania na środowisko sporządzoną przez wojewódzkiego konserwatora przyrody. Rejon planowanych badań geologicznych przecina się bowiem z ostoją ptaków Dolina Dolnej Wisły należącą do obszaru Natura 2000.

Od tygodnia w Ministerstwie Środowiska i NFOŚ trwa kontrola ekologicznych inwestycji o. Rydzyka. Kontrolerzy orzekli, że Lux Veritatis powinna była pisemnie spytać konserwatora o oddziaływanie odwiertów na ostoję ptactwa. Pismo winno być dołączone do wniosku o zgodę na wiercenia. Brak oceny jest podstawą do anulowania przyznanej już koncesji. To oznacza, że prace geologiczne nie mogą otrzymać dofinansowania.

Jak pisze „Gazeta Wyborcza”, decyzja ministerstwa ma być ogłoszona dzisiaj lub jutro.

źródło: Gazeta Wyborcza

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj