Prezes zarządu firmy Abrys oraz redaktor naczelna “Przeglądu Komunalnego” Magdalena Dutka została wyróżniona medalem “Praca wszystko zwycięża”.

Srebrny medal “Labor omnia vincit” został przyznany w imieniu towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu.

1 / 5

Wyróżnienie, jak opisują członkowie towarzystwa, ustanowione zostało, aby “wskazać społeczeństwu polskiemu osobistości najbardziej zasłużone krzewieniu idei pracy organicznej”.

Wręczenie medalu odbyło się w siedzibie firmy Abrys – wydawcy czasopism branżowych i organizatora konferencji oraz szkoleń z zakresu ochrony środowiska i gospodarki komunalnej.

Magdalena Dutka jest z wykształcenia historykiem sztuki, a firmą Abrys – założoną przez jej ojca, Wojciecha Dutkę, w 1988 r. – kieruje od 2005 r. Jest również redaktor naczelną czasopisma “Przegląd Komunalny”.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj