W Warszawie, Katowicach, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie i Wrocławiu ruszyła kampania promująca selektywną zbiórkę papieru. Zachęcają do niej: Fundacja Nasza Ziemia, dziennik Metro i firma Remondis.

Do 31 sierpnia na części przystanków autobusowych w tych miastach będą wisieć plakaty zachęcające do zbiórki makulatury i kupowania produktów papierowych z niej wytworzonych, wskazując na wielkie oszczędności energii, wody i zmniejszoną ilość zanieczyszczeń w porównaniu z produkcją papieru z pierwotnej celulozy. Przy wybranych przystankach stanęły pojemniki na papier obsługiwane przez firmę Remondis.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj