Europa jest liderem w recyklingu papieru. Według Europejskiej Konfederacji Przemysłu Papierniczego CEPI (Confederation of European Paper Industries) w 2005 r. na Starym Kontynencie zebrano i przetworzono 46,6 mln ton papieru makulaturowego, czyli o 9 mln ton więcej niż w 1998 r. Rada Europejska Papieru Makulaturowego utrzymuje, że założony w 2000 r. cel odzysku 56% papieru znajdującego się na rynku został osiągnięty.
Natomiast w USA w 2005 r. zbiórka makulatury wzrosła o 76% w stosunku do 1990 r., kiedy to amerykański przemysł papierniczy zaczął poważnie podchodzić do zbiórki i wykorzystania makulatury. Amerykańskie Stowarzyszenie Przemysłu Leśnego i Papierniczego (The American Forest & Paper Association – AF&PA) poinformowało, że aż 51,5% papieru używanego w Stanach Zjednoczonych (51,3 mln ton) zebrano w postaci makulatury (której ponad połowę stanowią papiernicze odpady opakowaniowe) i ponownie wykorzystano w produkcji w 2005 r. Obecnie każdy Amerykanin zużywa ok. 170 kg papieru wytworzonego z makulatury (w 1990 r. – 115 kg). AF&PA wyznaczyło sobie cel osiągnięcia w 2014 r. 55-procentowego poziomu zbiórki i recyklingu makulatury.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj