Przedstawiciele województwa małopolskiego i spółki Orlen Południe i podpisali porozumienie dotyczące wspólnego przygotowania pilotażowych projektów w obszarze ochrony środowiska i transformacji energetycznej. Będą się ubiegać o dofinansowanie ze środków UE.

Porozumienie zakłada współpracę do końca 2030 r. Szczegóły kooperacji i zakres projektów zostaną wypracowane w tym roku. Marszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski wskazał, że współpraca samorządu i spółki z Grupy PKN Orlen z siedzibą w Trzebini dotyczy unijnej inicjatywy, której celem jest pomoc państwom członkowskim w przygotowaniu planów transformacji w regionach węglowych i wykorzystania finansowania na przemiany z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Współpraca zakłada też realizację wojewódzkiego projektu zintegrowanego LIFE EKOMAŁOPOLSKA.

– Aktualnie Fundusz Sprawiedliwej Transformacji przewiduje dla Polski kwotę ponad 3,5 mld euro. Liczymy, że środki, z których będzie mogła skorzystać Małopolska pozwolą na wdrożenie projektów inwestycyjnych, które wzmocnią potencjał wzrostu gospodarczego, umożliwią stworzenie nowych miejsc pracy, jak również złagodzą skutki wpływu COVID-19 na życie mieszkańców i gospodarkę Małopolski Zachodniej – zaznaczył Kozłowski.

Według sygnatariuszy porozumienia, Orlen Południe posiada właściwe kompetencje, niezbędne do opracowania innowacyjnych projektów pilotażowych w ramach programu i poprzez realizowane inwestycje przyczynia się do rozwoju regionu.

Prezes Orlen Południe Marcin Rej przypomniał, że spółka od lat pozostaje liderem polskiego rynku biopaliw i biokomponentów, a obecnie konsekwentnie zmierza w kierunku przekształcenia w nowoczesną biorafinerię.

– Spółka w swojej rafinerii w Trzebini rozwija obecnie technologie wodorowe. Produkcja wodoru w jakości paliwa transportowego ma rozpocząć się w tym roku. W tym samym czasie ma też się rozpocząć w Trzebini produkcja zielonego glikolu propylenowego, w pierwszej w Polsce i największej w Europie instalacji tego typu. Oprócz tego w Trzebini trwa budowa pilotażowej instalacji do produkcji kwasu mlekowego przy wykorzystaniu mikroorganizmów. Spółka rozpoczęła też program biogazowy, który zakłada stworzenie sieci własnych biometanowni – powiedział Rej.

Jak wyjaśnił wicemarszałek Małopolski Tomasz Urynowicz, samorząd województwa we współpracy z Orlen Południe upatruje ogromnej szansy do dobrego przygotowania się do procesu transformacji energetycznej.

– Potrzebne są nam większe ambicje środowiskowe, a co za tym idzie większa dyspozycja środków, m.in. na nowoczesne inwestycje we wdrażanie technologii i infrastruktur zapewniających przystępną cenowo czystą energię, w redukcję emisji gazów cieplarnianych, efektywność energetyczną i energię ze źródeł odnawialnych – wyliczył Urynowicz.

Podpisane porozumienie zakłada współpracę do końca 2030 roku. W tym czasie opracowane zostaną projekty mogące ubiegać się o unijne dofinansowanie.

Czytaj więcej

Skomentuj