Wśród jednostek samorządowych o największej liczbie projektów dofinansowanych z unijnych funduszy są nie tylko duże miasta. Oprócz Warszawy, Lublina czy Wrocławia w pierwszej dziesiątce znalazły się gminy mniejsze – Chojna i Bodzanów.

Powszechnie wiadomo, że duże aglomeracje miejskie, dzięki wysokim dochodom budżetowym absorbują najwięcej funduszy unijnych. Realizują bowiem wiele kosztownych inwestycji (transportowych i środowiskowych) w ramach Funduszu Spójności. Mniejsze jednostki, których ograniczone budżety znacznie utrudniają, a czasem wręcz uniemożliwiają realizację wielomilionowych przedsięwzięć starają się nadrabiać mniejszymi projektami.

Z danych ministerstwa rozwoju regionalnego wynika, że uboższe gminy, w tym zwłaszcza gminy wiejskie i wiejsko-miejskie przeznaczają procentowo mniej środków na inwestycje infrastrukturalne z zakresu transportu i ochrony środowiska, a znacznie więcej na rozwój obszarów wiejskich, rozwój turystyki oraz na rozbudowę i modernizację infrastruktury społecznej. W porównaniu z innymi gminami, w gminach wiejsko-miejskich zanotowano najwyższy udział inwestycji skierowanych na rozbudowę infrastruktury telekomunikacyjnej i społeczeństwa informacyjnego.

Gminy o największej ilości projektów (stan na koniec 2006 r.):
1. Warszawa – 34
2. Lublin – 31
3. Łódź – 27
4. Toruń – 24
5. Poznań – 20
6. Elbląg gm. m. – 19
7. Wrocław -19
8. Koszalin – 18
9. Chojna -17
10. Bodzanów – 17
11. Gdynia – 17

Gminy o najwyższej wartości dofinansowania unijnego (stan na koniec 2006 r.):
1. Warszawa – 1 661 mln zł
2. Szczecin – 836 mln zł
3. Kraków – 748 mln zł
4. Łódź – 719 mln zł
5. Wrocław – 689 mln zł
6. Bielsko-Biała – 625 mln zł
7. Gdańsk – 549 mln zł
8. Poznań – 447 mln zł
9. Gdynia – 406 mln zł
10. Rybnik – 336 mln zł

Łączna liczba projektów, na które podpisano umowy do końca 2006 r. wyniosła 9259 (gminy – 5194, powiaty – 3536, województwa – 529). Wartość dofinansowania wyniosła ponad 22,6 mld zł (gminy – 18 mld zł, powiaty – 2,6 mld zł, województwa 2 mld zł).

Źródło: PAP

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj