Prezydent Włocławka ogłosił przetarg na wykonanie mapy akustycznej miasta oraz na opracowanie programu ochrony przed hałasem dla terenów, na których hałas będzie przekraczał dopuszczalny poziom.

Firma, która przedstawi najkorzystniejszą ofertę w przetargu będzie miała za zadanie m.in. wykonać ortofotomapy oraz dostosować numeryczny model terenu dla potrzeb mapy akustycznej.

Kolejnym etapem prac będzie przygotowanie trójwymiarowego modelu budynków oraz wykonanie pomiarów niezbędnych do sporządzenia mapy. Po wykonaniu pomiarów kalibracyjnych hałasu w środowisku powstanie mapa w skali 1:10000, która będzie dostępna także w Internecie. W drugim etapie, na podstawie mapy akustycznej, zostanie opracowany program ochrony środowiska przed hałasem.

Oferty można składać do 28 maja br. Mapa akustyczna powinna zostać przekazana do 30 listopada 2012 r., a program ochrony środowiska do 30 czerwca 2013 r. Wykonanie mapy akustycznej jest obowiązkowe, musi ona zostać wykonana zgodnie z dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej, prawem ochrony środowiska oraz aktami prawnymi niższego rzędu.

źródło: wloclawek.pl

 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj