Ruda Śląska pozyskała 745 tysięcy złotych dofinansowania na utworzenie mapy akustycznej miasta.

Projekt „Utworzenie mapy akustycznej Miasta Ruda Śląska wraz z systemem do jej aktualizacji, zarządzania i udostępniania” uzyskał pozytywną ocenę merytoryczno – techniczną i uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego otrzymał dofinansowanie w wysokości 745 434,70 zł (85% całkowitej wartości projektu), wkład Miasta wynosi 131 547,30 zł.

Mapa, która ma powstać do marca 2012 roku, obejmie swoim zasięgiem cały obszar miasta. Będzie narzędziem wspomagającym zarządzanie środowiskiem i planowanie przestrzenne, bezpośrednio wykorzystywana będzie natomiast do opracowywania programu ochrony przed hałasem dla Miasta Ruda Śląska. Internauci będą mieli dostęp do mapy dzięki specjalnemu portalowi.

źródło: rudaslaska.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj