Po raz pierwszy podczas 7 Poznań Maratonu odbywającego się w dniach 14 – 15 października br. Fundacja Recal przygotowała specjalny program edukacji ekologicznej. Dotyczył on selektywnej zbiórki odpadów na przykładzie odzysku aluminiowych puszek po napojach. Dla dzieci i młodzieży przygotowano konkurencje sportowe m.in. slalom między surowcami wtórnymi, rzut puszką do celu a także konkursy plastyczne i muzyczne. Dodatkową atrakcją było możliwość zobaczenia „recancyklera” – elektronicznego automatu do zbiórki pustych puszek po napojach. Recancyklery” są elementem ogólnopolskiego systemu odzysku puszek organizowanego przez Recan Organizację Odzysku. Jego celem jest ułatwienie konsumentom przekazywanie puszek po napojach do recyklingu oraz dążenie do zapewnienia wzrostu poziomu odzysku i recyklingu puszek po napojach. Pilotażowy projekt realizowany we współpracy z IKEA Polska umożliwia zbiórkę puszek na terenie sklepów i centrów handlowych tej sieci. Środki finansowe za zebrane puszki są przeznaczane na zakup obiadów dla dzieci w ramach akcji „Pajacyk” Polskiej Akcji Humanitarnej.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj