Na wniosek Ministra Rozwoju i Technologii Piotra Nowaka, Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki z dniem 7 grudnia powołał prof. Mariusza Goleckiego na stanowisko podsekretarza stanu – poinformowało MRiT.

Nowy wiceminister rozwoju i technologii będzie zajmował się obszarem innowacji i polityki przemysłowej oraz sprawami europejskimi, a także będzie sprawował nadzór nad jednostkami podległymi MRiT.

Kim jest Mariusz Golecki?

Prof. ucz. dr hab. Mariusz Golecki od 12 października 2019 r. do 6 grudnia 2021 r. pełnił funkcję Rzecznika Finansowego. W latach 2016-2020 był przewodniczącym Rady ds. Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania przy Ministrze Finansów, a w latach 2018-2019 członkiem Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego. Natomiast w latach 2016-2017 pełnił funkcję dyrektora Departamentu Prawnego w Ministerstwie Finansów oraz dyrektora Departamentu Prawa Międzynarodowego i Europejskiego w Prokuratorii Generalnej RP. Delegat Polski w V grupie roboczej Komisji ONZ do Spraw Międzynarodowego Prawa Handlowego (UNCITRAL), a od 2012 do 2019 r. członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Ekonomicznej Analizy Prawa.

Jest profesorem oraz dyrektorem Instytutu Badań Prawnoporównawczych i Interdyscyplinarnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Autor blisko 80 publikacji o zasięgu międzynarodowym z zakresu prawa europejskiego, ekonomicznej analizy prawa oraz regulacji rynku kapitałowego. Członek redakcji serii Economic Analysis of Law in European Legal Scholarship oraz International Journal of Economic Policy Studies. Od 2001 r. realizował badania we współpracy z czołowymi ośrodkami naukowymi w Niemczech, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Czechach, we Włoszech oraz na Węgrzech i w Japonii.

Czytaj więcej

Skomentuj