Zwiększenie wykorzystania potencjału energetycznego Mazowsza oraz promocja odnawialnych źródeł energii – to główne zadanie nowopowstałej Mazowieckiej Agencji Energetycznej (MAE).

Na ten cel województwo mazowieckie jako jedno z pierwszych w kraju otrzymało unijny grant w wysokości 250 tys. euro w ramach programu „Inteligentna Energia dla Europy”. Dofinansowany projekt to inicjatywa Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Mazowiecka Agencja Energetyczna ma postać spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Głównym udziałowcem MAE jest inicjator jej powstania – Samorząd Województwa Mazowieckiego. Pozostałymi udziałowcami są samorządy lokalne z Mazowsza, podmioty ze sfery nauki i biznesu oraz organizacje pozarządowe. Udział samorządów lokalnych jest istotny, ponieważ to one mają wiedzę o niewykorzystanych możliwościach w pozyskiwaniu energii na poziomie powiatów.

Jak podkreśla Marszałek Adam Struzik Mazowiecka Agencja Energetyczna będzie doradzać gminom, a także osobom zainteresowanym wykorzystaniem źródeł energii odnawialnej. Do jej zadań należeć będzie informowanie o tym, co i w jaki sposób można wykorzystać oraz jak pozyskać fundusze na realizację zaplanowanego projektu.

W zakresie jej działalności będzie również przeprowadzanie szkoleń, które podniosą poziom wiedzy o energetyce i ochronie środowiska. Agencja stworzy też raport odzwierciedlający stan wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

źródło: mazovia.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj