10 kwietnia w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie dwunastu sygnatariuszy podpisało „Mazowiecki Pakt na rzecz Oszczędności Energii” (MPOE).

Inicjatorzy „Mazowieckiego Paktu na rzecz Oszczędności Energii”, przy jego tworzeniu, mieli na uwadze, iż wywiązanie się przez Unię Europejską, w tym Polskę, ze zobowiązania do ograniczenia emisji dwutlenku węgla do 2020 r. będzie możliwe jedynie pod warunkiem zaangażowania podmiotów lokalnych, obywateli i ich ugrupowań. Dodatkowym motywem powstania MPOE jest konieczność stworzenia warunków do zrównoważonego rozwoju regionu oraz społeczności lokalnych województwa mazowieckiego.

„Pakt” 10 kwietnia podpisali: przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Mazowieckiego Bogdan Mirosław Pągowski (Starosta Wyszkowski), prezes Zarządu WFOŚiGW w Warszawie Tomasz Skrzyczyński, członek Zarządu RWE Polska S.A. ds. spraw personalnych Jacek Koczywąs, prezes Zarządu ENERGA S.A. Mirosław Bieliński, prezes Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Krzysztof Kilian, dyrektor Departamentu Strategii Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. Tomasz Karaś, prezes Zarządu NFOŚiGW Jan Rączka, prorektor ds. badań naukowych Politechniki Radomskiej prof. Marian Włodzimierz Sułek, Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, wicemarszałek Krzysztof Grzegorz Strzałkowski oraz prezes Zarządu MAE Bartosz Dubiński i członek Zarządu MAE Dariusz Ciarkowski.

MPOE, a co za tym idzie – jego sygnatariusze będą propagować wszelkie działania na rzecz ochrony środowiska, nowoczesne metody wytwarzania i przesyłania energii oraz transfer nowych technologii energetycznych. Ponadto będą też wspólnie działać na rzecz promocji racjonalnego wykorzystania energii, wspierania rozwoju energetyki odnawialnej, wykorzystania lokalnych zasobów energetycznych na Mazowszu oraz zwiększania efektywności energetycznej.

Celem podpisania „Paktu” jest przede wszystkim zachęcenie pomiotów publicznych z terenu Mazowsza do podjęcia działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej, a także zmierzających do efektywnego wykorzystania lokalnych surowców energetycznych.

źródło: mazovia.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj